בעלי מקצוע בשיפוצים פלוס
שיפוצים פלוס
1.3.20 2.9mb
=====================================================================
הבהרה: זו לא אפליקציה ללקוחות שמחפשים קבלני שיפוצים!
האפליקציה מיועדת לקבלני השיפוצים עצמם המפרסמים באתר ומסייעת להם לנהל את ההתקשרות עם הלקוחות שלהם.
לחיפוש קבלן שיפוצים יש לפנות לאתר האינטרנט של "שיפוצים פלוס": http://www.shiplus.co.il
=====================================================================

קבלן יקר,
הכניסה לאפליקציה עם שם משתמש וסיסמה. אם אין לך - צור קשר עם האתר ונשלח לך את פרטי ההתחברות.

תנאי השימוש מגדירים את החובות והזכויות שלך בעת השימוש במערכת ולכן מומלץ לקרוא בקפידה.
בעצם השימוש באפליקצייה הנך מביע את הסכמתך לתנאים שלנו. במידה ואינך מסכים לתנאי השימוש או לחלקם, הסר את האפליקציה והימנע משימוש בה.
מטרות המערכת: לעזור לך לשמור על עדכניות הפרופיל שלך באתר שיפוצים פלוס (להלן "האתר") וזאת על ידי הוספה ועריכה של מידע על עצמך ועל השירות שאתה מציע כגון: תחומי התמחות, אזורי פעילות, תמונות של עבודות שביצעת וכו'; לאפשר לנו לנהל מעקב אחר עסקאות שמקורן בפניות דרך האתר וזאת באמצעות הצלבת מידע שייאסף על ידי המערכת אל מול מאגרי המידע של האתר (כפי המתואר במדיניות פרטיות למטה); ניהול פניות: המערכת מאפשרת לך לצפות בכל הפרטים של הלקוחות שפנו אליך דרך האתר לרבות האזנה לשיחות הטלפון שניהלת עמם ואף לעדכן את המידע הכולל בין היתר את שם הפונה, מספרי טלפון שלו, סוג העבודה, רלוונטיות הפניה והערות נוספות; הנהלת חשבונות - לקבל תמונת מצב עדכנית לגבי החשבון שלך אצלנו.
הפסקת השימוש: הנך רשאי להפסיק את השימוש במערכת באמצעות הסרת האפליקציה בכל רגע נתון בלי לעדכן אותנו. שיפוצים פלוס שומרת לעצמה את הזכות לחסום אותך לשירות בכל עת ולפי שיקול דעתנו הבלעדי.
פרטיות: המערכת אוספת מידע - חלקו ביוזמתך וחלקו נאסף ברקע. חלק מהמידע מוצג באתר (למשל: תמונות של עבודות שביצעת יפורסמו בפרופיל שלך) וחלק מהמידע נשמר אצל "שיפוצים פלוס" ולא מועבר לגורם אחר לעולם (למשל: עדכון מידע על פונה שיצר אתך קשר דרך האתר). מדיניות הפרטיות מסבירה את הנהלים שלנו בכל הנוגע לשימוש במידע שלך, ואנו ממליצים לקרוא בקפידה מדיניות זו. "שיפוצים פלוס" רשאית לשנות את תנאי השימוש מעת לעת. במידה ויבוצעו שינויים בתנאי השימוש, תקבל על כך הודעה. המשך השימוש במערכת לאחר שינוי בתנאי השימוש מעיד על הסכמתך לתנאים המעודכנים. אם אינך מסכים לתנאים המעודכנים - כולם או חלקם, עליך להפסיק להשתמש במערכת ולהסיר את האפליקציה מיד. כל מידע שתעדכן באופן יזום על לקוח שפנה אליך דרך האתר לרבות: שם הלקוח, כתובת הלקוח, אופי וסוג העבודה שהלקוח חפץ בה, מידע לגבי הצעות מחיר או אומדן עלויות, מידת הרלוונטיות של הפניה בעבורך; מידע שהמערכת תאסוף ברקע: מיקום פיזי של המכשיר הסלולרי שלך ורשימת מספרי הטלפון אתם היית בהתקשרות; מידע, תכנים, תמונות וכל מידע שתספק כדי להעשיר את הפרופיל שלך באתר לרבות אך לא רק: פרטים של לקוחות שביצעת להם עבודות בעבר, תמונות של עבודות שביצעת, תחומי ההתמחות שלך, טקסטים שיווקיים, פרטים עליך ועל העסק שלך. מידע שתעביר אלינו הכולל תמונות, פרטי לקוחות, חוות דעת, תחומי התמחות וטקסט שיווקי ישמש אותנו לשפר ולהעשיר את הפרופיל שלך באתר ובהתאם יוצג באתר לעיני כל; העדכונים שלך לגבי הלקוחות שפנו אליך דרך האתר ישמשו אותנו לנהל מעקב אחר כל אחד מהלקוחות כדי לאכוף את קיום ההסכם בינינו ובינך. מידע זה יישמר במערכת ויהיה גלוי רק לך ול"שיפוצים פלוס"; דגימות המיקום שלך ישמשו אותנו לבצע סנכרון בין המיקום שלך בפועל ובין כתובות של לקוחות שפנו אליך דרך האתר. מידע זה יישמר במערכת ויהיה גלוי רק לך ול"שיפוצים פלוס"; רשימת מספרי הטלפון אתם היית בהתקשרות תשמש אותנו כדי להצליב מידע זה אל מול רשימת מספרי הטלפון של לקוחות שפנו אליך דרך האתר. מידע זה יישמר במערכת ויהיה גלוי רק לך ול"שיפוצים פלוס"; המידע שנאסף מסייע לנו לספק לך תמיכה, לשלוח אליך עדכונים והודעות על מנת לשפר את אחוזי הסגירה שלך וכן ישמש אותנו למנוע תרמית ובמצבים בהם תתעורר ביננו מחלוקת - ישמש אותנו בהליכים משפטיים במקרה הצורך. "שיפוצים פלוס" מיישמת מערכות, יישומים ונהלים על מנת להבטיח את המידע האישי שלך, על מנת להקטין את הסיכונים לגניבה, נזק, אובדן מידע, או גישה בלתי מורשית או שימוש בלתי מורשה במידע. אולם, צעדים אלה אינם מאפשרים לתת ביטחון מוחלט. לכן, על אף ש"שיפוצים פלוס" עושה מאמצים מרובים מאוד להגן על המידע האישי שלך, איננו יכולים לערוב, ולא ניתן לצפות צפייה סבירה, שמאגרי המידע שלנו יהיו חסינים מפני מעשי עוולה, קלקולים, לכידה או גישה לא חוקיים, או סוגים אחרים של שימוש לא ראוי או שימוש לרעה.

================================================== ===================
Highlights: This is not an app for customers who are looking for home improvement contractors!
The app is designed for renovation contractors themselves our advertisers and helps them manage their engagement with their clients.
Search for a contractor, contact the Web site of the "Improvement Plus": Http://www.shiplus.co.il
================================================== ===================

Contractor expensive,
Entry application with a user name and password. If you do not have - Contact the site and send you the login information.

Terms and conditions define the rights and responsibilities when using the system so it is recommended to read carefully.
By using the app you agree to our terms and conditions. If you do not agree to the terms of use or distribute, remove the application, and avoid using it.
System goals: to help you keep your profile up to date plus renovation site (the "Site") and so by adding and editing of information about yourself and your services, such as areas of expertise, areas of operation, pictures of the work you've done so on; Allow us to keep track of transactions originating from inquiries through the site by means of cross-checking information collected by the system against the databases of the site (as described in the Privacy Policy below); Management Applications: The system allows you to view all the details of customers who turned to you through this website, including listening to phone calls looking after them and update information includes inter alia the applicant's name, his phone number, type of work, relevant reference and additional comments; Accounting - for an update about your account with us.
Cessation of use: You may discontinue use of the system by removing the application at any given moment without informing us. Renovations Plus reserves the right to block the service you at any time and at our sole discretion.
Privacy: The system collects information - share your own initiative and partly collected in the background. Some of the information displayed on the site (for example, photos of work you have made will be posted on your profile) and some of the information is maintained in "renovation plus" and transported to another world (for example, updating information on addressing in touch with you via the website). Privacy Policy explains our practices regarding the use of your information, and we encourage you to read this policy carefully. "Improvement Plus" may change the terms of use from time to time. If changes are made to the terms of use, you will be notified. Continued use of the system after changing the terms of use confirms that you accept the updated terms. If you do not agree updated - wholly or partly, you must stop using the system and remove the app immediately. All information proactively update the client approached you through the site including: customer name, customer address, the nature and type of work that the customer wants it, information regarding the bid or estimate costs, the relevance of the reference for you; Information system to collect the background: the physical location of your mobile device and a list of phone numbers you were calling; Information, content, photos and all information you provide to enrich your profile on the site, including but not limited to: information of customers you've made them work in the past, images of the work you've done, your areas of expertise, marketing texts, information about you and your business. Information you provide to us including photos, customer information, opinions, areas of expertise and marketing text will be used to improve and enrich your profile on the site and accordingly be published for all to see; Your updates about customers spoken to through the site will be used to keep track of each client in order to enforce compliance with the agreement between us and you. This information will be saved in the system and will be visible only to you and L"sifotzim plus "; Your position samples will be used to synchronize between your actual position and the addresses of clients who turned to you through the site. This information will be saved in the system and will be visible only to you and L"sifotzim plus "; A list of phone numbers you were calling us to cross-reference will be used this information against a list of phone numbers of customers who turned to you through the site. This information will be saved in the system and will be visible only to you and L"sifotzim plus "; The information collected helps us to support you, to send you updates and notices to improve your closing rate and will be used to prevent situations where thermal and disagreement between us wake up - will be used in legal proceedings if necessary. "Improvement Plus' implementing systems, applications and procedures to ensure your personal information, in order to reduce the risk of theft, damage, loss of data or unauthorized access to or unauthorized use. However, these measures do not allow to provide absolute security. Therefore, although S"sifotzim Plus "makes very great efforts to protect your personal information, we can not guarantee, nor can expect a reasonable view, our databases will be immune from wrongdoing, malfunctions, trapping or illegal access or other types of misuse or abuse.

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.2 and up

...more ...less