3Kontakt
Tre
5.4.3 Varies with device
3Kontakt er en mobilapplikation, der hjælper dig med kommunikation og overblik i arbejdsdagen.

3Kontakt gør det let for dig at håndtere alle dine opkald - også når du er optaget eller i møde. Vores brugervenlige app giver dig og dine kolleger mulighed for at opdatere jeres status, når I er utilgængelige (f.eks. "møde" eller "frokost"), så alle indgående opkald bliver håndteret korrekt. På den måde bliver du ikke forstyrret, og virksomhedens kunder kommer automatisk igennem til den rette person - hver eneste gang.

Med 3Kontakt kan du blandt andet:

• Omstille aktive opkald, som du ikke selv har mulighed for at besvare
• Ændre status - f.eks. "møde" eller "frokost", så dine kolleger og kunder ved, hvad der optager dig
• Se om dine kolleger er optagede
• Logge ind og ud af opkaldsgrupper, som det passer dig
• Se opkaldshistorik
• Booke telefonkonferencer
• Sende chat beskeder til kolleger og lagre historikken
• Sætte indgående opkald i kø med musik, indtil du har fundet den rette modtager for opkaldet
• Lave opslag i virksomhedens telefonbog for at finde den rette kollega til at besvare et indgående opkald

Bemærk at 3Kontakt app forudsætter, at du har et 3Kontakt abonnement hos 3.

3Kontakt is a mobile application that helps you with the communication and an overview of the workday.

3Kontakt makes it easy for you to handle all your calls - even when you are busy or in a meeting. Our user-friendly app gives you and your colleagues to update your status, when you are unavailable (eg. "Meeting" or "lunch") so that all incoming calls are handled properly. That way you will not be disturbed, and the company's customers come automatically through to the right person - every single time.

With 3Kontakt you can, among other things:

• Restructure active calls that you are not able to answer
• Change status - eg. "Meeting" or "lunch", so your colleagues and customers know what that concern me
• See if your colleagues are recorded
• Logging in and out of the caller groups, as it suits you
• View Call History
• Book telephone conferences
• Send instant messages to coworkers and store history
• Putting an incoming call on hold with music until you have found the right recipient of the call
• Make entries in the corporate directory to find the right colleague to answer an incoming call

Note that 3Kontakt app assumes that you have a 3Kontakt subscription with third

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0 and up

...more ...less