RON Klient
RON Software s.r.o.
1.13 Varies with device
Mobilní klient pro docházkový systém.
Zaměstnanci si přes mobil mohou evidovat např. začátek práce, příjezd k zákazníkovi, odjezd od zákazníka, příjezd na centrálu. Každý záznam obsahuje GPS souřadnici, čímž je umožněna kontrola místa, kde byl záznam pořízen. Vedení společnosti takto získá informaci, zda je a/nebo byl zaměstnanec (včas) u zákazníka.

Mobile client for attendance system.
Employees can register via mobile phone as beginning work, arrive to the customer, the customer's departure, arrival at headquarters. Each record contains the GPS coordinates, thus allowing control of the place where the recording was made. The Company's management information thus obtained, whether and / or the employee (in time) of the customer.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3 and up

...more ...less