Min Kørsel
KMD A/S
2.0.0 Varies with device
Med Min Kørsel kan du nemt og hurtigt indberette arbejdsrelateret kørsel direkte til din leder gennem det bagvedliggende KMD Opus system.

For at benytte denne app skal du arbejde i en kommune eller region, som benytter KMD Opus Personale og har valgt muligheden for medarbejderindberetninger.


Med Min Kørsel er du i førersædet og har kontrollen.

Har du lyst til at overlade alt til app’en, bare læne dig tilbage og træde speederen i bund? Så brug den automatiske GPS-registrering til bestemmelse af din start, stop og via sted, og lad applikationen om resten.

Vil du gerne indtaste informationen selv, uden at bruge GPS og automatisk distanceudregning? Så brug den simple, indbyggede formular til at indtaste din rute, samt din tilbagelagte distance.


Obs: KMD gør opmærksom på, at der under brug af denne app, hentes data relateret til brugeren direkte ind på enheden.

With My Driving lets you easily and quickly report work-related driving directly to your leader through the underlying KMD Opus system.

To use this app you must work in a municipality or region that uses KMD Opus Personnel and select the option to staff reports.


With My Driving you in the driver's seat and in control.

Would you like to leave everything to the app, just sit back and take your foot down? Then use the automatic GPS detection to determine your start, stop and through the place, and let the application of the rest.

Would you like to enter the information themselves, without using GPS and automatic distance calculation? Then use the simple, built-in form to enter your route, and your distance traveled.


Note: KMD points out that while using this app, downloaded data related to the user directly to the device.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.2 and up

...more ...less