Thông tin công ty
DVMS
1.1 Varies with device
Dễ dàng tìm kiếm thông tin về một công ty hay tỗ chức bất kỳ nào đó tại tại Việt Nam.
Tìm thông tin người đại diện, tìm địa chỉ...

- Tìm theo tỉnh thành
- Tìm theo quận huyện
- Tìm theo phường xã

Nếu bạn cần tích hợp app vào các phần mềm quản lý của doanh nghiệp bạn, như ERP, nhân sự, tài chính, bán hàng, marketing... thì bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau:

DVMS COMPANY
Địa chỉ: 150/30 Đường Trục, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam
Văn Phòng Hà Nội: Tầng 9 số 169 Nguyễn Ngọc Vũ, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: +84836028937 | +84835531145
USA & CANADA: 0107276627 | 0108158626 | 0119727689
Email: sale@dvms.vn
Website: http://dvms.com.vn | http://b2bcloud.mobi | http://giaiphaptindung.com | http://giaiphapnganhang.com| http://giaiphapgiaothong.com | http://smsgatewayapi.net | http://bacsigiadinh.asia | http://giaiphapbenhvien.com

Easily search for information on a company or organization to anybody at in Vietnam.
Find information agent, find the address ...

- Search by provinces
- Search by county
- Search by ward

If you need to integrate the app into the management software for your business, such as ERP, HR, finance, sales, marketing ... then you can contact us with the following information:

DVMS COMPANY
Address: 150/30 Axis Street, Ward 13, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City, Vietnam
Hanoi Office: 9th Floor 169 Nguyen Ngoc Vu Trung Hoa Ward, Cau Giay District, Hanoi, Vietnam
Phone: +84836028937 | +84835531145
USA & CANADA: 0107276627 | 0108158626 | 0119727689
Email: sale@dvms.vn
Website: http://dvms.com.vn | http://b2bcloud.mobi | http://giaiphaptindung.com | http: //giaiphapnganhang.com | http://giaiphapgiaothong.com | http://smsgatewayapi.net | http://bacsigiadinh.asia | http://giaiphapbenhvien.com

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3 and up

...more ...less