tn:terminal
Transportnett AS
1.0 Varies with device
Få kontroll på alle dine transportoppdrag på terminalen!
tn:terminal er vår nye «high performance» app for Android enheter.

Det spiller ingen rolle om du er en stor eller liten
transportør - Alle har høye krav til
dokumentasjon av transportoppdrag, ønsker å effektivisere og ha kontroll på kostnadene. Denne appen kommuniserer med alle typer transport- , ERP- og WMS- systemer.
OG DET HELE ER SÅ ENKELT....
Bestill lisensnøkkel - Last ned appen - GO!

VIKTIGE FUNKSJONER FOR DEG SOM BRUKER :

Send elektronisk ordre direkte til app for kolli kontroll
Sendingsinfo (kolli info)
Rapportèr inn feil og mangler med bilde
Skann alle typer strekkoder ( i full fart )
Sett statuser til deg og dine kunder

Take control of all your transport at the terminal!
tn: terminal is our new "high performance" app for Android devices.

It does not matter if you are a big or small
carrier - Everyone has high demands
Documentation of transport operations, want to streamline and control the costs. This app communicates with all types of transport, ERP and WMS systems.
AND IT ALL IS SO EASY ....
Order license key - Download app - GO!

KEY FEATURES FOR THOSE WHO USE:

Send electronic orders directly to app for collision control
Sending Info (package info)
Reports on errors and omissions in photo
Scan all types of barcodes (at full speed)
Put statuses to you and your customers

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.1 and up

...more ...less