Dotacje UE
Malvion
1.1 Varies with device
Witamy w aplikacji Dotacje UE! Jeżeli chcą być Państwo zaopatrywani na bieżąco w najnowsze informacje na temat możliwości wsparcia z Unii Europejskiej, zachęcamy do ściągnięcia aplikacji.

Aplikacja umożliwi Państwu dostęp do sprawdzonych oraz wyselekcjonowanych informacji na temat aktualnych dotacji. Zawiera informacje dotyczące wsparcia w ramach m. in. Regionalnych Programów Operacyjnych, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dzięki aplikacji, nie ominie Państwa szansa pozyskania dofinansowania.

W aplikacji znajdziecie Państwo informacje dot. m. in.:
- przedmiotu dofinansowania
- poziomu dofinansowania
- obszaru objętego wsparciem
- typu beneficjenta
- sposobu pozyskania dofinansowania

Mogą Państwo znaleźć najnowsze ogłoszenia o konkursach, a także wyszukiwać informacji po regionach. W razie pytań można skorzystać z konsultacji z naszym doradcą używając chatu wbudowanego w aplikację.

Zachęcamy do ściągnięcia aplikacji, która zapewni Państwu łatwość pozyskiwania informacji, bez podejmowania samodzielnego trudu przeglądania skomplikowanej dokumentacji konkursowej.

Welcome to the application of EU subsidies! If you wish to be supplied on a regular basis with the latest information on the possibility of support from the European Union, we encourage you to download the application.

The application will allow you access to proven and selected information on current grants. It contains information about support within the m. In. Regional Operational Programmes, the Operational Programme Development of Intelligent, Knowledge Operational Programme Education Development, Rural Development Programme. With this application, do not miss your chance of obtaining funding.

In the application, you will find information on. M. In .:
- Subject of the grant
- The level of funding
- The program area
- Type of beneficiary
- Way of obtaining funding

You can find the latest ads for competitions, as well as search for information on the regions. If you have questions, you can benefit from consultation with our advisor chat using the built-in application.

We encourage you to download the application that will provide you with the ease of obtaining information without making yourself easy viewing complex competition documentation.

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.4 and up

...more ...less