Erdal & Co
Limonist Medya
1.1 Varies with device
Erdal & Co 1973 yılında kurulmuş Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde (KKTC) bağımsız denetim, muhasebe, vergi ve danışmanlık hizmetlerini veren profesyonel bir kurumdur. 4 ortağı İngiltere’deki Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW) üyesidir.

KKTC Merkez Bankasından KKTC’deki bankaları denetleme yetkisine sahip ve Maliye Bakanlığından halka açık şirketler dahil tüm kurumları denetleme yetkisine haiz kurumumuz, bağımsız denetim ve mali müşavirlik dalında KKTC’de faaliyetini sürdüren lider meslek kuruluşudur.

Erdal & Co şirket tescilleri, mali durum incelemesi (Due Diligence), Mali Değerleme Raporları (Financial Valuation) ve Avrupa Birliği (AB) hibe denetimi konularında engin tecrübeye sahiptir.

Dinamik ve genç bir personel kadrosuna sahip olan Erdal & Co şirket, kurum ve örgütlere istikrarlı ve katma değer yaratan hizmetlerini müvekkillerinin ve KKTC makamlarının güveni ile sürdürmektedir. Sektörler hakkındaki bilgi birikimi (knowhow) Erdal & Co’yu lider pozisyonda tutmaktadır.

Müvekkilleri arasında kurumsal yapıya sahip Bankalar, Sigorta ve yerel ve uluslararası şirketler yanında kar amacı gütmeyen sivil toplum örgütleri de mevcuttur.

Erdal & Co yaptığı işler yanında topluma katkı yapmayı sosyal sorumluluk ilkesi çerçevesinde bir görev bilmektedir. Gerek mesleki konularda gerek sosyal ve çevresel konularda aktif olarak katkı da bulunmaktadır.

Erdal & Co was founded in 1973 in the Turkish Republic of Northern Cyprus (TRNC) auditing, accounting, tax and advisory services organization providing a professional. Institute of Chartered Accountants in England 4 partner in England and Wales (ICAEW) is a member.

Central banks in the TRNC TRNC from the Bank and the Ministry of Finance has the authority to audit public companies, including all institutions having the authority to audit our institution is a leader in independent auditing and professional organizations in the TRNC continues to operate in the financial advisory branch.

Erdal & Co company registration, financial state examination (Due Diligence), Financial Appraisal Reports (Financial Valuation) and the European Union (EU) has extensive experience in grant control issues.

Erdal & Co., which has a young and dynamic company personnel, institutions and services that create added value to the organization is stable and maintain the trust of their clients and the TRNC authorities. knowledge of Industries (knowhow) Erdal & Co holds the leading position.

institutional clients with between banks, insurance companies in addition to local and international non-profit non-governmental organizations are also available.

Erdal & Co. His next work to contribute to the community is aware of the task in the framework of social responsibility. Both in professional matters should actively contribute to social and environmental issues are also available.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.2 and up

...more ...less