CUKCUK.VN - Bán hàng
MISA JSC
4.8 Varies with device
CUKCUK.VN là phần mềm giúp nhà hàng, quán cafe, quán ăn,... thực hiện các nghiệp vụ bán hàng và quản lý hoạt động kinh doanh.

Để sử dụng được sản phẩm này, nhà hàng của bạn cần đăng ký và sử dụng phần mềm Quản lý nhà hàng CUKCUK.VN tại http://www.cukcuk.vn

CUKCUK.VN – Bán hàng là một ứng dụng của phần mềm CUKCUK.VN giúp nhân viên phục vụ và nhân viên thu ngân thực hiện các nghiệp vụ sau:

• Ghi order.
• Chuyển order cho bếp/bar.
• Đánh dấu trả món cho khách.
• Đặt chỗ.
• Tính tiền.
• Thu tiền.
• Quản lý két tiền.

CUKCUK.VN is a software to restaurants, cafes, bars, ... perform sales operations and business management.

To use this product, your restaurant needs to register and use the software in Restaurant Management CUKCUK.VN http://www.cukcuk.vn

CUKCUK.VN - Sales is a software application to help service personnel CUKCUK.VN cashier and perform the following operations:

• Record order.
• Change order for the kitchen / bar.
• Mark returns dishes to guests.
• Reservations.
• Charge.
• Collecting money.
• Manage coffers.

Content rating: Everyone

Requires OS: 3.0 and up

...more ...less