Impuls
Netmedia
2.0 1.6mb

Aplikacja umożliwia przeglądanie zasobów i zakup książek Oficyny Wydawniczej Impuls
Podstawowe funkcje:
- przeglądanie zasobów księgarni: przeglądanie książek podzielonych na kategorie tematyczne, wyszukiwanie wg tytułu lub nazwiska autora,
- przeglądanie informacji o książkach,
- dostęp do książek zakupionych w ramach swojego konta App Store
- czytnik książek i audiobooków (aktualnie obsługiwane typy plików, to pdf i mp3),
Do przeglądania zasobów księgarni, pobierania zakupionych książek oraz dokonywania zakupów konieczny jest dostęp iPhone'a do Internetu. Czytnik książek i audiobooków może działać bez dostępu do Sieci.

------------------------------

Application allows to explore the content and perform purchase of the Impuls Publishing House.
Key features are:
- exploring bookstore content: searching through e-books divided into categories or searching ebook title or author's name,
- access to ebook information,
- access to e-books purchased via In-App-Purchase
- built-in ebook and audiobook readers (currently pdf and mp3 formats are supported),
Internet access is necessary to search through the bookstore content, download ebooks and perform purchases. E-book and audiobook readers can work without Internet access.

Content rating: Rated 12+ for the following:
- Infrequent/Mild Cartoon or Fantasy Violence
- Infrequent/Mild Profanity or Crude Humor
- Infrequent/Mild Horror/Fear Themes
- Infrequent/Mild Simulated Gambling
- Infrequent/Mild Sexual Content and Nudity
- Infrequent/Mild Mature/Suggestive Themes
- Infrequent/Mild Alcohol, Tobacco, or Drug Use or References

Requires OS: 5.0

Supported Devices:
- iPad
- iPhone
- iPod Touch

...more ...less