iT-iDhamma-HD
Digitopolis Co., Ltd.
2.2 114.2mb

iT-iDhamma-HD เป็น App สำหรับ iPad เท่านั้น เป็นโครงการจัดสร้างหนังสือธรรมะสำหรับผู้ใช้ iPad ให้มีความสะดวกในการที่จะสามารถเข้าถึง หนังสือธะรรมะ โดยท่าน พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) เป็นช่องทางอำนวยความสะดวกและช่วยเผยแพร่ธรรมะ ให้มากขึ้น นอกเหนือจากช่องทางผ่านทาง www.dhammatoday.com เพียงอย่างเดียว
วิธีการใช้งาน
เลือกหนังสือที่สนใจอ่านจากตู้หนังสือ
สามารถเปลี่ยนหน้าได้โดยวิธีการลากนิ้วไปทางซ้าย เพื่อเปิดไปหน้าถัดไป หรือ ลากนิ้วไปทางขวา เพื่อพลิกกลับไปหน้าก่อนหน้า
เมื่อต้องการใช้เครื่องมือช่วยเหลือ ให้กดบนหน้าจอสองครั้งติดต่อกัน (Double Tab)
เครื่องมือ Slider ใช้สำหรับเลื่อนเพื่อเลือกไปยังหน้าที่ต้องการอย่างรวดเร็ว โดยสามารถดูหมายเลขหน้าได้จากช่องมองตัวเลขด้านขวา
ที่คั่นหนังสือ เมื่อต้องการคั่นหน้านั้นไว้ สามารถกดได้ที่ปุ่มสัญลักษณ์รูปหนังสือ ซอล์ฟแวร์จะทำการคั่นหน้าหนังสือเล่มนั้นๆไว้เพื่อเปิดมาในครั้งถัดไป
เมื่อต้องการกลับมาดูที่หน้า สารบัญ สามารถกดที่ปุ่ม Content ที่อยู่ที่มุมขวาบนของหน้าจอ

สถาบัน วิมุตตยาลัย - สถาบันการศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพแห่งการตื่นรู้ สู่อิสรภาพ

Content rating: Rated 4+

Requires OS: 4.0

Supported Devices:
- iPad

...more ...less