Tomorhoca, kısa sohbetler 1
ismail Hakki Yilmaz
1.0 47.6mb

Ahmet Tomor; yakın çevresince hal ehli, ilmiyle amil ve sözü tesir eden bir alim
hocaefendi olarak bilinmektedir. Hocamız temel islami ilimleri tahsil etmesini
müteakiben Medine-i Münevvere'de de bir müddet bulunmuş ve orada islami ilimleri
tahsil etmiştir. O mübarek topraklarda birçok ulu insanla tanışmış ve daha sonra
memleketi Sakarya'ya dönerek oranın manevi havasını buraya taşımıştır.

Yaklaşık elli yıldır ilim sohbetleri ve kitap telifi ile irşad faaliyetlerini sürdürmektedir.
Son onbeş yıllık dilimde ise tüm dünyadaki müslüman kardeşlerimizin istifadesine
sunulmak üzere sohbetleri video kaydına alınmaktadır. Çok geniş yelpazede ve güncel konularda beşyüz civarında sohbetin video kaydı mevcuttur. Bu sohbetler ayeti kerimeler, hadis-i şerifler, peygamber efendilerimizin ve Allah dostlarının kıssalarıyla
süslenmiş, güncel yorumlarla ve akli, mantıki ve ilmi delillerle desteklenmiştir.

Ahmet Tomor Hocaefendi tasavvufu şekilcilikten uzak olarak gerçek şekliyle
yaşamak konusunda sevenlerini hal ve kal diliyle bilgilendirmektedir. Ulu insanlara
olan sevgisini ve hayranlığını her sohbetlerinde dile getirip onların yolunda olmaktan
büyük haz duyduğu her halinden belli olmaktadır. Bidatler konusunda çok hassas olup
bizleri bu konuda uyarmakta kolaylık olan islam dinini zorlaştıran bidatlerden
sakınmanın önemini sohbetlerinde özellikle dile getirmektedir.

Yaklaşık birer saat süren sohbetlerin video kayıtlarına internet ortamında a
www.tomorhoca.com, www.mobile.tomorhoca.com, adresinden ulaşılabilmektedir.

Content rating: Rated 4+

Requires OS: 3.2

Supported Devices:
- iPad
- iPhone
- iPod Touch

...more ...less