חק לישראל
Roi Reshef
2.0 5.3mb

Follow us on twitter:
@OYWapp

אפליקצית חק לישראל מאפשרת ללמוד כל יום תורה, נביאים, כתובים, משנה, גמרא, הלכה, קבלה ומוסר
על פי הסדר שתיקן האר"י

אהבתם את האפליקציה?
אתם חייבים לראות את ובלכתך בדרך
מעל 100 ספרי קודש בחינם!

Hok LeIsrael Application, allow you to learn every day:
Tora, Mishna, Talmud, Kabala, Musar and Halacha

Content rating: Rated 4+

Requires OS: 4.1

Supported Devices:
- iPad
- iPhone
- iPod Touch

...more ...less