After Flood Handbook
“บัญญัติ 21 ประการบ้านหลังน้ำท่วม”

คู่มือในการจัดการบ้านหลังน้ำท่วมด้วยทัศนคติที่ดี
เนื้อหาแบ่งตามตามหัวข้อ อ่านง่าย ได้ความรู้ นำไปปฏิบัติได้จริง
เป็นความรู้รอบตัว(บ้าน) ที่เหมาะสำหรับทุกคนโดยเฉพาะผู้ที่ประสบอุทกภัย และผู้ที่สนใจทางด้านสถาปัตยกรรม
เขียนโดย ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์

Content rating: Rated 4+

Requires OS: 3.2

Supported Devices:
- iPad
- iPhone
- iPod Touch

...more ...less