โปรโมชั่น ดาวน์โหลด 2am Books ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 มกราคม 2011 ในราคาเพียง 1.99 USD จากราคาปกติ 2.99 USD

2amBooks เป็นชั้นหนังสือบน iPhone ที่รวมหนังสือเล่มเล็ก ๆ ที่อ่านง่าย (mini books) โดยในชุดนี้มีจำนวน 17 เล่มซึ่งเป็นข้อมูล ความรู้ เกี่ยวกับสิ่งรอบตัวที่สามารถช่วยให้เราเอาตัวรอดจากเหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ ความรู้ที่ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในชีวิตประจำวันและการทำงาน และอีกหลายเรื่อง โดยเลือกดาวน์โหลดเฉพาะเล่มที่ต้องการมาไว้ใน iPhone เพื่อใช้งานได้โดยไม่ต้องต่ออินเทอร์เน็ต เนื้อหาได้รับการนำเสนอให้กระชับ เข้าใจง่ายโดยใช้ภาพหรือกราฟฟิกประกอบ

LIVE :
•20 Tips to boost your daily efficiency คู่มือการเพิ่มประสิทธิภาพในชีิวิตประจำวัน
•Apps for Efficiency, Vol.1 แอปเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในชีวิตประจำวัน ชุดที่ 1
•Car in Emergency คู่มือการเอาตัวรอดจากเหตุฉุกเฉินบนถนน
•Kids in Emergency คู่มือการช่วยเหลือ-ปฐมพยาบาลเด็ก
•Life in Emergency คู่มือการเอาตัวรอดจากเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ
•How to organize your documents - “Home” คู่มือการจัดเอกสารประจำ “บ้าน”
•Passenger Flying Guide คู่มือผู้โดยสารมือใหม่บินต่างประเทศ
•Table Manner มารยาทบนโต๊ะอาหาร
•Wedding Photo Taking Plan การวางแผนถ่ายภาพงานแต่งงาน
•Wine การดื่มไวน์

WORK :
•Contract Checklist คำแนะนำในการตรวจสอบสัญญาก่อนเซ็น
•Effective Brainstorming เทคนิคการระดมสมองให้ได้ผล
•How to organize your documents - “Works” คู่มือการจัดเอกสารประจำ “สำนักงาน”
•Paper Size ว่าด้วยเรื่องกระดาษ

IDEA/EXPERIMENT :
•Sites to spark your design ideas 1 แนะนำเว็บไซต์ สินค้า จุดประกายไอเดีย ชุดที่ 1
•Sites to spark your design ideas 2 แนะนำเว็บไซต์ สินค้า จุดประกายไอเดีย ชุดที่ 2

OTHERS :
•iBook How-To คู่มือการใช้งาน iBooks

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.2amstudio.co.th

Content rating: Rated 4+

Requires OS: 3.2

Supported Devices:
- iPad
- iPhone
- iPod Touch

...more ...less