Cyw - Amser Bwyd Bolgi
Cube Interactive
1.2.0 31.1mb

Amser Bwyd Bolgi
Aplyfr Cyw

Ci bach direidus yw Bolgi sy’n hoff iawn o’i fwyd!
Dewch am dro i fyd Cyw i wrando, chwarae a darllen stori: Amser Bwyd Bolgi!

Cynhyrchiad Cube Interactive / Boomerang+ ar gyfer S4/C

Mae eich barn yn bwysig, felly cysylltwch â ni neu gadewch eich sylwadau.

Am fwy o wybodaeth, ebostiwch: amserbwydbolgi@cubeinteractive.co.uk

--

Amser Bwyd Bolgi
A Cyw Storybook App

Bolgi is a mischievous dog who likes his food!
Welcome to cyw’s world; come to listen, play and read: Amser Bwyd Bolgi.
Amser Bwyd Bolgi is a Welsh Language Storybook App.

A Cube Interactive / Boomerang + production for S4/C.

Feedback is appreciated so please get in touch or leave some comments.

For Customer Support or if you have any questions, please email: amserbwydbolgi@cubeinteractive.co.uk

Content rating: Rated 4+ Made for Ages 5 and Under

Requires OS: 6.0

Supported Devices:
- iPad

...more ...less