• All iOS Apps
  • >
  • Books
  • >
  • Thiền tập cho người bận rộn - Pháp môn Làng Mai - Thích Nhất Hạnh

Thiền tập cho người bận rộn - Pháp môn Làng Mai - Thích Nhất Hạnh
anhnv
1.0 4.8mb

Một ứng dụng hữu ích giúp bạn hiểu hơn về Thiền cùng các phương pháp thiền hành, áp dụng thiền trong mọi hoạt động đời sống hàng ngay, lúc đi, đứng, nằm, ngồi, làm các công việc thường nhật. Hiểu thiền là phương tiện, công cụ giúp người hành giả nhận ra hiện thực như, tâm không còn vướng mắc các yếu tố điều kiện hoàn cảnh, tự tại an lạc.

★ - Nhiều ứng dụng hữu ích khác tại www.anhnv.com - ★

Content rating: Rated 4+

Requires OS: 4.0

Supported Devices:
- iPad
- iPhone
- iPod Touch

...more ...less