Gouden Formule: Handboek Succesvol Verzakelijken
DOOR communicatie en vorm
1.01 108.7mb

Deze App voor I-Pad bevat het rapport over de Pilot Verzakelijking ©-Mill
en Philipslocatie Sittard zoals opgesteld door de Stadsregio Parkstad
Limburg, LHB BV en ©-Mill BV samen met Stec Groep. Daarnaast vind u in de
app historisch en actueel beeldmateriaal van de locaties.

De Pilot Verzakelijking is uitgeschreven door het ministerie van
Infrastructuur & Milieu als antwoord op één van de aanbevelingen van de
Taskforce herstructurering bedrijventerreinen.
In dat kader hebben C’Magne samen met de LHB en de stadsregio Parkstad
Limburg een voorstel voorbereid. De gemeenten Sittard-Geleen en Heerlen
hebben dit voorstel ondersteund. Via de provincie Limburg is het vervolgens
ter beoordeling voorgelegd aan het ministerie van I&M.
Deze heeft op 11 mei 2011 een beschikking afgegeven, waarmee het project
©-Mill de formele status van Pilot project heeft verkregen.

Op basis daarvan is via een aanbesteding de Stec groep geselecteerd om deze
Pilot verder uit te werken samen met de initiatiefnemers van deze
pilotstudie.
De eindrapportage van de Stec groep is vervolgens bewerkt door Door
Communications tot het onderhavige eindproduct. Dit product wordt tijdens
de Provada 2012 gepresenteerd en overhandigd aan het ministerie van
Infrastructuur en Milieu, de provincie Limburg en de LHB.

Content rating: Rated 4+

Requires OS: 4.2

Supported Devices:
- iPad

...more ...less