Thai Law Library
TouchSi Co., Ltd.
1.1.6 21.5mb

★ คุณสมบัติ ★

✓ เป็นแอพที่รวบรวมกฎหมายไทยฉบับต่าง ๆ ในรูปแบบ E-book

✓ สามารถ เพิ่มลดขนาดตัวอักษร ทำให้เลือกขนาดตัวอักษรที่เหมาะสมสำหรับผู้ใช้แต่ละคนในอุปกรณ์ทั้ง iPhone และ iPad

✓ เปลี่ยนสีพื้นหลังเพื่อลดความสีที่ตัดกันระหว่างการอ่าน

✓ ค้นหาตามมาตราทำให้การเข้าถึงแต่ละมาตราทำได้รวดเร็วไม่ต้องพลิกหนังสือไปมา

✓ เพิ่มบันทึกโดยเชื่อมโยงกับข้อความในตัวบทที่สนใจ เน้นข้อความสำคัญ

✓ มีหนังสือ ฟรี มากมายหลายเล่ม


★ ทำไมต้อง “ห้องสมุดกฎหมาย” ★

✓ หนังสือกฎหมายจำนวนมาก รวมอยู่ในโปรแกรมเดียว ทำให้ไม่ต้องเก็บหรือ
พกพาหนังสือหนัก หลายเล่ม อีกต่อไป

✓ แชร์ข้อความที่น่าสนใจลงใน Facebook Twitter ได้

✓ บอกให้เราเพิ่มกฎหมายที่ คุณต้องการได้ โดย เพียงส่งข้อความมาที่ support@touchsi.com หรือ ใช้เมนูส่งข้อความในโปรแกรม


★ เหมาะกับใคร ★

✓ นักกฎหมาย นิสิต นักศึกษา

✓ บุคคลทั่วไปผู้สนใจกฎหมาย

ถาม-ตอบ ปัญหาการใช้งานได้ที่
http://www.facebook.com/touchsicompany

Content rating: Rated 4+

Requires OS: 5.1

Supported Devices:
- iPad
- iPhone
- iPod Touch

...more ...less