การไหว้พระสวดมนต์ เป็นจิตเป็นใจ เป็นสารคุณ มหาคุณต่อจิตใจเราจริงๆ การระลึกถึงพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ ซึ่งเป็นธรรมชาติอันเลิศเลอ เมื่อน้อมเข้ามาสู่จิต จิตจะกลายเป็นจิตที่เลิศเลอไปตามกัน การสวดมนต์ ให้อยู่กับบทสวดมนต์ด้วยสติ ให้สติกับบทสวดมนต์แนบกันไป นั่นแลคือการบำเพ็ญธรรมอยู่ในนั้น
The Pray Book นี้รวบรวมบทสวดมนต์สำคัญๆไว้ให้ท่านทั้งหลายได้นำติดตัวไปเพื่อใช้สวดมนต์ในทุกขณะที่ต้องการ ทีมงานหวังว่าท่านจะช่วยแบ่งปันแอพพลิเคชั่นนี้ให้กับบรรดาพี่น้องและผองเพื่อน เพื่อจะได้ร่วมกันทำบุญจากการสวดมนต์ถ้วนหน้ากัน

The true happiness is within you. One way to find peace of mind is by praying. This Pray Book include important prays for you to take with you and pray at any time. We hope that this application will bring happiness to your heart and peace to your mind. Please pass the happiness to your friends and family by recommend this application to them.

Content rating: Rated 4+

Requires OS: 3.2

Supported Devices:
- iPad
- iPhone
- iPod Touch

...more ...less