Монгол Улсын Үндэсний Статистикийн Хорооноос бэлтгэн гаргадаг, төрөл бүрийн статистикийн мэдээлэл бүхий сэтгүүлүүдийг энэхүү апп-ыг ашиглан унших боломжтой

Content rating: Rated 4+

Requires OS: 4.3

Supported Devices:
- iPad
- iPhone
- iPod Touch

...more ...less