Chiếc bình đựng ký ức
THANG LONG
1.0 18.3mb

"Chiếc bình đựng ký ức" là Truyện ngắn đạt giải Ba (không có giải Nhất) trong cuộc thi Truyện ngắn Trẻ của báo Văn nghệ Trẻ năm 2007.

Năm 2011, tác giả Dương Nữ Khánh Thương mở thêm một đoạn kết mới cho truyện và hợp tác với Thang Long Team để thực hiện app book đầu tiên trên iOS có nhiều đoạn kết.

Để mở đoạn kết thứ hai, bạn hãy gõ 5 lần vào "ký ức" ở trang 23. Để đến nhanh trang 23, bạn bấm vào tên tác giả ở trang đầu.

Mời các bạn thưởng thức tác phẩm.

Trân trọng,

Developer Team

Content rating: Rated 4+

Requires OS: 4.1

Supported Devices:
- iPad
- iPhone
- iPod Touch

...more ...less