ชีวประวัติหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน พ่อ แม่ ครู อาจารย์ แห่งวัดป่าบ้านตาด ผู้สงเคราะห์ประเทศชาติและประชาชน ด้วยความบริสุทธิ์อย่างหาที่สุดไม่ได้
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าชีวประวัติของหลวงตาในรูปแบบการ์ตูนนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อตัวผู้อ่านและคนที่คุณรัก เพื่อจะได้ระลึกถึงธรรมของหลวงตาที่จะช่วยนำพาให้พวกเราเป็นดอกบัวที่ได้พ้นจากโคลนตมซึ่งเรียกว่ากิเลส

Content rating: Rated 4+

Requires OS: 4.0

Supported Devices:
- iPad

...more ...less