Tiger Bookstore ชั้นหนังสือที่ช่วยเพิ่มแรงบันดาลใจในทุกการสร้างสรรค์ การตกแต่งบ้าน ที่อยู่อาศัย ด้วยวัสดุปูนซีเมนต์

โดยให้ความรู้สินค้า วิธีการประยุกต์ใช้ หรือถ่ายทอดเรื่องราวผ่านกิจกรรมและตัวอย่างผนังปูนซีเมนต์ตกแต่ง ในหลากหลายมุมมอง ไม่ว่าจะเป็น

12 Ideas… Wall Creation, Sense of Walls รวมถึงวารสารแจกกลุ่มสถาปนิก Jamboreer

Content rating: Rated 4+

Requires OS: 4.3

Supported Devices:
- iPad

...more ...less