DualarZikirler
Yunus Yilmaz
2.0 1.3mb

Okuyucularımıza
Duâ ve zikir müminin hayatında mühim bir yer tutar. Duâ, müminin mânevî silâhı ve ilticâggâhıdır. Zikir de mahlûkun Hâlıkını unutmamassı, O’nu hatırlamakla itmînân bulmasıdır.
Âyet-i kerime ve hadis-i şeriflerle öğretilen ve emredilen duâlardan meydana gelen bu eser, iki kısımdan müteşekkildir. Birinci kısımda bir müminin günlük hayatında muhtelif vesilelerle okuyacağı duâlar ile zikir ve Kur’an tilâvetinin fazileti anlatılmaktadır.
Kitabımızın birinci kısmında yer alan duââlar, Merhûm Müellifin “Duâ Risâlesi” adını verdikleri defterde bulunan duâlardır.
İkinci kısmında bulunan “Ed’iye Ezkâr” adını taşıyan Arapça bölüm ise Merhum müelllif tarafından daha önce tasnif edilmiş ve Şamm’da basılmıştır.
Bu bölümde bulunan duâların metin ve meââlleri siz değerli okuyucularımızdan gelen taleb üzerine karşılıklı sayfalar halinde verilerek yenidden hazırlanmıştır.
Cenâb-ı Hak duâlarımızı makbûl, sa’yimizzi meşkûr, hatâ ve günahlarımızı mağfûr buyurssun. Amîn...
Erkam Yayınları

Content rating: Rated 4+

Requires OS: 6.0

Supported Devices:
- iPad
- iPhone
- iPod Touch

...more ...less