เป็นแอปพลิเคชัน ที่รวบรวม eBook/eMagazine ฟรี ๆ จากแหล่งต่าง ๆ เพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าถึงและอ่านได้อย่างสะดวก

Content rating: Rated 4+

Requires OS: 5.1

Supported Devices:
- iPad
- iPhone
- iPod Touch

...more ...less