Sebagai salah sebuah anak syarikat milik Kumpulan Utusan, UKSB amat mementingkan kualiti dan integriti bahan yang diterbitkan.

Di kala terdapat kebanjiran majalah di pasaran, kami mengambil langkah untuk meletakkan syarikat kami sebagai sebuah penerbit majalah yang bertanggungjawab terhadap pembacanya dan semua pelanggannya. Di UKSB, kami berusaha untuk mengoptimumkan kos dan pada masa yang meningkatkan mutu penulisan supaya para pembaca mendapat bahan bacaan yang melebihi jangkaan mutu mereka, dan para pengiklan pula mendapat pulangan terhadap pelaburan di majalah kami.

Content rating: Rated 12+ for the following:
- Infrequent/Mild Sexual Content and Nudity
- Infrequent/Mild Mature/Suggestive Themes

Requires OS: 4.3

Supported Devices:
- iPad
- iPhone
- iPod Touch

...more ...less