Trendrapport OER
Cyberdigma.lab
1.0 4.7mb

Deze app biedt u toegang tot het Trendrapport Open Educational Resources (OER) 2013 en het Trendrapport OER 2012. Het rapport beschrijft de trends op het gebied van OER en open online onderwijs in binnen- en buitenland, geschreven vanuit de context van het Nederlandse hoger onderwijs. Dat gebeurt aan de hand van artikelen en intermezzo's van Nederlandse experts op het gebied van open en online onderwijs. De publicaties geven een genuanceerd beeld van de kansen en (on)mogelijkheden voor het Nederlandse hoger onderwijs. Aan bod komen ondermeer trends in businessmodellen, ecosystemen voor open onderwijs, MOOC’s, learning analytics, cocreatie en social media. Vragen die daarbij aan de orde komen gaan over de certificering van open en online onderwijs, de impact en de didactische waarde van open onderwijs, mobiele apparaten en apps, auteursrechten en overige regelgeving.

De app wordt aangeboden door SURF, de ICT-samenwerkingsorganisatie van het Nederlandse hoger onderwijs en onderzoek, en de special interest group Open Educational Resources

Content rating: Rated 4+

Requires OS: 4.3

Supported Devices:
- iPad
- iPhone
- iPod Touch

...more ...less