Framtidsencyklopedin (Glänta)
Nätverkstan Kultur i Väst
1.3.1 1.8mb

Mer underhållande än Svenska Akademiens ordbok, mer framtida än Wikipedia, morskare än Nationalencyklopedin, svenskare än Encyclopædia Britannica, kortare än Nordisk familjebok.
Glänta tar sig an framtiden. Vilka ord kommer att behövas? Vilka begrepp blir relevanta? Över hundra författare, konstnärer, forskare, filosofer, journalister m fl lägger var sin pusselbit.

Content rating: Rated 4+

Requires OS: 4.3

Supported Devices:
- iPad
- iPhone
- iPod Touch

...more ...less