Cổ tích: Cây nêu ngày tết
Bui Hieu
1.0 22.9mb

Truyện cổ tích Việt Nam, Cây nêu ngày tết.
Ngày xưa, chẳng biết tự bao giờ, quỷ chiếm hết đất của người, người phải làm thuê cho quỷ. Dù cực nhọc đến mấy cũng không đủ ăn. Một hôm Phật từ phương tây đến dạy người cách chống lại quỷ ...
Câu truyện cổ tích cho trẻ 3-5 tuổi, hình ảnh, âm thanh sinh động.
http://terrabook.vn

Content rating: Rated 4+

Requires OS: 4.3

Supported Devices:
- iPad

...more ...less