PRAPHANSARN
OOKBEE LIMITED
3.3.7 20.0mb

เรื่องราวการทำธุรกิจสำนักพิมพ์ของสำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์นที่ยืนยาวอยู่บน เส้นทางสายธุรกิจหนังสือมายาวนานถึง 50 ปี ที่ต้องฝ่าฝันอุปสรรคนานา ผ่านร้อนผ่านหนาว แต่ก็สามารถปรับตัวได้และยืนหยัดมาจนถึงวันนี้ ก็ด้วยการอาศัยกลยุทธ์ในด้านต่างๆ ซึ่งเป็นบทเรียนที่น่าศึกษา พร้อมทั้งช่วยแสดงให้เห็นภาพของการเคลื่อนไปของธุรกิจหนังสือในด้านต่างๆ และทำให้เห็นการพัฒนาการของวรรณกรรมในแต่ละสมัยด้วย

Content rating: Rated 4+

Requires OS: 6.0

Supported Devices:
- iPad
- iPhone
- iPod Touch

...more ...less