Đạo đức: Bé bon mua kẹo cho điện thoại
Bui Hieu
1.0 7.4mb

Qua câu chuyện này cha mẹ dạy các bé hiểu về đức tính trung thực, thật thà và dạy các bé cách đếm tiền sao cho cẩn thận. Giúp bé học cách đếm để vẫn dụng vào cuộc sống hàng ngày, sẽ tạo cơ sở cho những môn học liên quan đến tính toán sau này.
http://terrabook.vn

Content rating: Rated 4+

Requires OS: 4.3

Supported Devices:
- iPad
- iPhone
- iPod Touch

...more ...less