Truyện Việt - Chiếc bút chì màu
Bui Hieu
1.0 7.6mb

Câu truyện đạo đức dạy bé về lòng trung thực.
Bé Bon có một chiếc bút chì màu mà bé rất thích. Một ngày, Bon làm rơi bút chì màu ở lớp mẫu giáo. Sóc con nhặt được nhưng thay vì đem trả lại cho Bon, Sóc con đem về nhà chơi. ....

Content rating: Rated 4+

Requires OS: 4.3

Supported Devices:
- iPad
- iPhone
- iPod Touch

...more ...less