Τσελεμεντές (ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ι. ΣΙΔΕΡΗ)
Quality & Reliability Hi-Tech Applications S.A.
1.0 15.8mb

Τσελεμεντές is an app from I.SIDERIS publications which brings one of George Tselemente's latest book right to the screen of your iPhone.

Content rating: Rated 4+

Requires OS: 5.0

Supported Devices:
- iPad
- iPhone
- iPod Touch

...more ...less