Yaratılış Atlası Cilt 1
Global Yayıncılık
1.0 37.3mb

Yaratılış Atlası'nın her bir cildi, Darwinist-Materyalist ideolojiye karşı indirilen ağır bir bilimsel darbenin devamıdır. Çünkü bu eser, Darwinistler tarafından özenle saklanan fosilleri ortaya çıkarmış, tüm insanlara canlıların evrim geçirmediğini göstermiştir. Yaratılış Atlasları’nda yer alan fosillerin her biri "canlıların evrim geçirmediğini" ilan etmektedir. Bu eserlerde sadece belirli sayıda örneğine yer verdiğimiz 450 milyondan fazla fosil, evrimsel sürecin bir hayal, bir masaldan ibaret olduğunu ispatlayan somut birer bulgudur.

Yüz milyonlarca fosil; canlıların hiç değişmediklerini, ara aşamalardan geçmediklerini, mevcut tüm uzuvlarıyla bir anda var olduklarını göstermektedir. Yaratılışı gösteren yüzmilyonlarca fosile karşılık ise “tek bir tane bile ara form fosili yoktur”. Bunun anlamı ise açıktır: Evrim yoktur, Yaratılış bilimsel bir gerçektir. Darwinistlerin bu gerçek karşısında sunabilecekleri hiçbir delilleri, savunabilecekleri hiçbir açıklamaları bulunmamaktadır. Yaratılış Atlas’ını okuyan, gören, öğrenen bir kimsenin Darwinizm’in ve materyalizmin aldatmacalarına kanması mümkün değildir.

Unutmayınız, Yaratılış Atlası’nın olduğu yerde materyalizm fikren bitmiş demektir, çünkü:

Yaratılış Atlası’nın girdiği yere Darwinizm giremez!

Content rating: Rated 4+

Requires OS: 4.3

Supported Devices:
- iPad
- iPhone
- iPod Touch

...more ...less