Surana Music
80root
2.2.1 23.1mb

Surana Music เป็น Application Shelf ที่ทางโรงเรียนดนตรีสุรนาได้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านดนตรีให้แก่ผู้สนใจทั้งนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่มีความต้องการที่จะศึกษา หาความรู้เพิ่มเติม ทางด้านการขับร้องและ การเล่นเครื่องดนตรี และเพื่อสนับสนุนให้การศึกษาด้านการเรียนการสอนในวงการดนตรีสามารถพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเป็นแหล่งรวบรวมและนำเสนอประวัติและความเป็นมาของโรงเรียนและแจกจ่ายความรู้ในด้านดนตรีอย่างต่อเนื่อง

Content rating: Rated 4+

Requires OS: 6.0

Supported Devices:
- iPad
- iPhone
- iPod Touch

...more ...less