Sky Media เป็น Apps ที่รวบรวมสิ่งพิมพ์ดิจิทัลแนวใหม่ ในรูปแบบอินเตอร์แอคทีฟ และรูปแบบพีดีเอฟ อาทิเช่น นิตยสารแจกฟรี, นิตยสารทั่วไป หนังสือ และตำราเรียน
Sky Media ช่วยสร้างประสบการณ์ให้กับผู้อ่าน และการเข้าถึงสิ่งพิมพ์ดิจิทัลได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว ผ่านอุปกรณ์การอ่านที่ทันสมัยอย่าง iPad และ iPhone
Sky Media ให้ความสำคัญต่อกระบวนการผลิต เพื่อให้สอดคล้องต่ออุปการณการอ่าน และตอบสนองต่อผู้อ่าน ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบและจัดหน้า การใช้ตัวหนังสือ ภาพกราฟฟิก การใช้สื่อผสม การปฏิสัมพันธ์
Sky Media สร้างและ พัฒนาเนื้อหา เพื่อให้ได้สื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัลที่มีความสมบูรณ์ทั้งเนื้อหา และการส่ือความด้วยสื่อประสม ง่ายต่อการอ่าน สร้างความสนใจ ความประทับใจให้กับผู้อ่าน
Sky Media รวบรวมเนื้อหาสำหรับทุกเพศ ทุกวัย หลากหลายเนื้อหาและเรื่องราว ทั้งสื่อสื่งพิมพ์เพื่อความบันเทิง เสริมความรู้ไม่ว่าจะเป็น ดนตรี สุขภาพ กีฬา สารคดี ท่องเที่ยว สังคม และการเมือง วิชาการ และตำราเรียน
Sky Media พัฒนาโดย DigiPubliz Co., Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตสื่อประสมและปฏิสัมพันธ์สำหรับนิตยสารดิจิทัล และสิ่งพิมพ์ดิจิทัลอื่น

Content rating: Rated 4+

Requires OS: 6.0

Supported Devices:
- iPad
- iPhone
- iPod Touch

...more ...less