สนับสนุนการประชุม
THE SECRETARIAT OF THE HOUSE OF REPRESENTATIVES
2.1 23.0mb

รวบรวมเอกสารสำหรับสนับสนุนการประชุมโดย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เพื่อใช้เป็นประโยชน์ในการเข้าร่วมการประชุมต่างๆ และเพื่อเผยแพร่แก่ประชาชนทั่วไป

Content rating: Rated 4+

Requires OS: 6.0

Supported Devices:
- iPad

...more ...less