Aile Kitaplık, T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının halkla iletişimini ve tanıtımını sağlayan yayınlarını (afiş, poster, bildiri, broşür, bülten, kitapçık ve dergi) daha geniş kitlelere ve daha nitelikli içeriklere ulaşmasını sağlar.

Content rating: Rated 4+

Requires OS: 5.0

Supported Devices:
- iPad
- iPhone
- iPod Touch

...more ...less