Lees het Leven op Daken magazine op uw iPhone of iPad.
Leven op Daken magazine is een uitgave van het kennisplatform Leven op
Daken, dat in Nederland een cultuuromslag wil bewerkstelligen op het
gebied van meervoudig ruimtegebruik op daken. ‘Samen maken wij Leven op Daken’ is
ons motto met thema’s als groendaken, parkeerdaken, waterdaken en energiedaken
maar ook groengevels.

De bij Leven op Daken aangesloten dakaannemers, hoveniers,
installateurs en producenten houden zich bij de aanleg van deze daken
aan strenge, zichzelf opgelegde kwaliteitseisen. Zij werken tevens samen
aan een voortdurende kwaliteitsimpuls en verdere innovatie van
de verschillende daksystemen. Leven op Daken biedt de opdrachtgever
middels dit concept een unieke verzekerde dakgarantie.

Het vakblad vervult een ondersteunende rol bij het realiseren van de
doelstellingen van het kennisplatform en haar uitvoerende bedrijven.
Naast het magazine vindt u binnen deze APP alle Leven op Daken
documentatie en voorbeelden van gerealiseerde projecten
die door de partners, onder het Leven op Daken stappenplan,
zijn gerealiseerd.

Samen maken wij Leven op daken
Meer informatie www.levenopdaken.nl

Content rating: Rated 4+

Requires OS: 4.3

Supported Devices:
- iPad
- iPhone
- iPod Touch

...more ...less