“วันวิสาขบูชา” วันสำคัญที่ได้รับการยอมจากทั่วโลก แต่จะมีเด็กๆ หรือเยาวชนสักกี่คนที่จะบอกเล่าเรื่องราวเหตุการณ์สำคัญของวันสำคัญของโลกวันนี้ได้ เรื่องนั้นไม่ใช่เรื่องยาก เพียงแค่คุณมีแอพพลิเคชัน VisakhaBucha ที่คุณสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการทำให้เรื่องราวเดินต่อไปตั้งแต่พระพุทธเจ้าทรงประสูติ ตรัสรู้ จนกระทั่งเสร็จดับขันปรินิพพาน พร้อมกับการอ่าน หรือฟังเสียงพากย์ตามลำดับเหตุการณ์ได้ ในรูปแบบของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรือ E-Book บน iPad
การทำงานของแอพพลิเคชันเป็นดังนี้
- ผู้ใช้งานสามารถแตะบนภาพเพื่อแสดงเหตุการณ์ที่อัศจรรย์
- ผู้ใช้สามารถปิด/เปิดเสียงพากย์ได้ตามต้องการ
- เนื้อหาที่ใช้เล่าเรื่องเป็นภาษาไทย


"Visakha Puja Day ", the greatest Buddhist holidays. But How many of you actually realize the importance of it? The answer is right here in this e-book application, VisakhaBucha.
Let us walk you through the interactive grahics moments of the Lord Buddha's birth, his enlightenment and death or "Parinibbana" narrated in Thai on your iPad.
Key features
- E-Book narrated in Thai (on/off)
- Touch on images to reveal historical events

Find us on Facebook:
http://www.facebook.com/BUScienceTech

Content rating: Rated 4+

Requires OS: 5.0

Supported Devices:
- iPad

...more ...less