Ma Thổi Đèn
Son Nguyen
1.2 8.2mb

"Ma Thổi Đèn" là một bộ truyện tám tập của Trung Quốc do tác giả Thiên Hạ Bá Xướng viết. Truyện ban đầu được đăng trên mạng Internet từ năm 2006, gây nên cơn sốt trên mạng và là tác phẩm đứng đầu 10 tiểu thuyết mạng được tìm kiếm nhiều nhất năm 2006. Sau đó truyện được xuất bản thành sách in.
Ứng dụng là bộ sưu tầm truyện của tác giả. Version hiện tại của ứng dụng có 4 cuốn và sẽ được update trong thời gian tới:
+ Ma Thổi Đèn - Quyển 1: Thành cổ tinh tuyệt
+ Ma Thổi Đèn - Quyển 2: Mê động long lĩnh
+ Ma Thổi Đèn - Quyển 3: Trùng cốc vân nam.
+ Ma Thổi Đèn - Quyển 4: Thần cung côn luân.

Content rating: Rated 12+ for the following:
- Frequent/Intense Horror/Fear Themes

Requires OS: 5.0

Supported Devices:
- iPad
- iPhone
- iPod Touch

...more ...less