Full Truyện
Bui P Quan
1.2.1 10.0mb

Truyện tranh, truyện ngắn, truyện cười
- Hoàn toàn miễn phí.
- Update liên tục.
- Tốc độ load truyện nhanh.
- Lưu truyện vào Favorite để nhận thông báo khi có chapter mới.
- Đánh dấu chapter đang đọc
- Gửi yêu cầu truyện nếu truyện bạn muốn đọc không có trong danh sách

Content rating: Rated 4+

Requires OS: 5.1

Supported Devices:
- iPad
- iPhone
- iPod Touch

...more ...less