Đức Phật A Di Đà và bảy vị Bồ tát
HATRAN
2.0 46.5mb

Đức Phật A Di Đà và bảy vị Bồ Tát

Sách nói giới thiệu về cuộc đời và hạnh nguyện của Phật A Di Đà và bảy vị Bồ tát Đại Thừa.

Thư viện Sách nói Phật giáo mong muốn góp phần làm tăng trưởng tâm bồ-đề và chí nguyện phụng sự Tam Bảo của những người con Phật mang tâm nguyện lợi tha.

Mong Quý Phật tử chuyển sách này đến bằng hữu gần xa để góp phần công đức, phát triển Phật pháp đến với mọi người, mọi nhà.

A Di Đà Phật!

Content rating: Rated 4+

Requires OS: 4.3

Supported Devices:
- iPad
- iPhone
- iPod Touch

...more ...less