Chú Đại Bi và Thập chú.
LAM NHAT TUNG ONG
1.0.1 4.7mb

Thời kỳ này là thời kỳ hạ ngươn, vì nhơn sanh chịu quá nhiều nghiệp quá nên phải chịu nhiều cảnh khổ như đao binh, lửa , nước, tai nạn giao thông,v..v

Những ai muốn tiêu trừ nghiệp quả và tránh khỏi các tai nạn nói trên thì hãy trì tụng chú Đại Bi và Thập Chú thường xuyên sẽ đều được tai qua nạn khỏi và gặp nhiều điều an lành.

Ngoài ra, những ai có bất kì nguyện cầu cho bản thân hay gia đình mình mà nhất tâm trì tụng thì sẽ đều được như ý.

Ứng dụng này bao gồm Chú Đại Bi, chú Lăng Nghiêm và Thập Chú. Các bạn sẽ có thể biết được lợi ích của từng chú và dễ dàng trì tụng mỗi ngày.

Content rating: Rated 4+

Requires OS: 4.3

Supported Devices:
- iPad
- iPhone
- iPod Touch

...more ...less