Undervisningsbygg Oslo KF eier, drifter og vedlikeholder alle skolebyggene i Oslo kommune. Kravene til bygningsmassen er nedfelt i Kravspesifikasjon for skoleanlegg.

Content rating: Rated 4+

Requires OS: 5.0

Supported Devices:
- iPad
- iPhone
- iPod Touch

...more ...less