อ. คล่อง
Kathi Studio Co.,Ltd.
1.0 81.9mb

อ.คล่องท่านเป็น ปูชนียบุคคลทางด้านประวัติศาสตร์ประเทศจีน
แอพพลิเคชั่นนี้จะเป็นประโยชน์และรวบรวมรายละเอียดต่างๆของประเทศจีนไว้ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น ประวัติศาสตร์ สถานที่ต่างๆ และ คำแนะนำสำหรับมัคคุเทศก์ที่ต้องดูแลเส้นทางในประเทศจีน ซึ่งภายในนั้นมีเนื้อหาครบถ้วนทุกมลฑล เหมาะสำหรับ มัคคุเทศก์เส้นทางจีนจะมีไว้เวลาออกเดินทาง หรือบุคคลทั่วไป นักเรียนนักศึกษาที่สนใจในประเทศจีน

Content rating: Rated 4+

Requires OS: 6.0

Supported Devices:
- iPad

...more ...less