תומר דבורה אור החיים
Moris Davry
2.00 35.1mb

בס"ד

רבי משה קורדובירו בן רבי יעקב מחבר הספר "תומר דבורה" .שכל ענינו סביב י"ג מידות הרחמים מנוחתו כבוד בצפת סמוך לתלמיד ו האריז"ל זה שנת ה 443 לעליתו למרום בכ"ג תמוז שנת הש"ל (1570 למנינם) הדליקו נר קראו בספרו וימשך עליכם י"ג מידות הרחמים לטוב לכם כל הימים ..השל"ה הקדוש כתב מי שיקרא את הספר תומר דבורה פעם בשבוע או בחודש מובטח לו שהוא בן עולם הבא .הדברי חיים מצאנז הבטיח שמי שלומד בו לא יפגע מהמחלה הנוראה ס.ר.ט.ן

Content rating: Rated 4+

Requires OS: 5.0

Supported Devices:
- iPad
- iPhone
- iPod Touch

...more ...less