Ếch xanh tập bay
Ly Ngo
1.0 7.1mb

Ếch Xanh vốn hãnh diện được là một chú ếch đáng yêu, tài năng xuất chúng, cho đến một ngày

chú phát hiện ra đến ba điều mình không làm được. Ếch xanh rầu rĩ, tưởng mình là kẻ tầm thường, vô

tích sự. Nhưng rồi chú hiểu rằng chú được mọi người yêu quý chỉ đơn giản vì chú là một chú ếch xanh.

Bức thông điệp ở cuối tác phấm “Mình thật may mắn khi làm một con ếch” là lời gửi gắm của tác giả

đến tất cả các bạn trên thế giới: hãy là chính mình.

Mời các bé cùng lắng nghe câu chuyện: Ếch xanh tập bay

Content rating: Rated 4+

Requires OS: 6.1

Supported Devices:
- iPad
- iPhone
- iPod Touch

...more ...less