Ếch xanh đào kho báu
Ly Ngo
1.0 7.1mb

Với niềm tin rằng kho báu có ở khắp nơi, Ếch xanh quyết chí cùng Gấu con đi tìm và bị kẹt trong

cái hố do chính mình đào. Câu chuyện là một bài học cho các bé về tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn

nhau trong khó khăn, hoạn nạn và quan trọng là phải biết giữ lời hứa.

Mời các bé cùng lắng nghe câu chuyện: Ếch xanh đào được kho báu

Content rating: Rated 4+

Requires OS: 6.1

Supported Devices:
- iPad
- iPhone
- iPod Touch

...more ...less